Avgift – Utställning (2019 års priser)

Följande ingår i avgiften för utställningen:

  • Avgiften gäller för 2 personer (möjlighet finns att köpa till max 2 extra platser)
  • Inträde till konferenserna i mån av plats (ej kompendium med föredrag)
  • All förtäring (morgonkaffe, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika)
  • Middagsmingel efter kl 17:00 tisdagen 12 november

 

En dag
Tisdagen 12 november eller onsdagen 13 november 16 000:-
Båda dagarna
Tisdagen 12 november och onsdagen 13 november 24 000:-
Tillägg
Bemanning med extra person i montern 6 000:- / person och dag

samtliga priser är exkl. moms

OBS! Avanmälan mindre än en vecka före konferensdag medför full konferensavgift.