Avgifter 2019

Följande ingår i konferensavgiften:

  • Kompendium med tillgängliga föredrag
  • Förtäring under konferensen (morgonkaffe, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika)
  • Middagsmingel efter kl 17:00 tisdag 12 november

TISDAG 12 NOVEMBER 2019

Matarvattenkonferensen
Avgift 5 600:-
Medlem i Matarvattensektionen 4 600:-
Student (50% studier inom området) gratis
       Förstagångsbesökare  2 800:-
Värme- och kraftkonferensen
Avgift 4 600:-
Medlem i Värme- och kraftföreningen 3 300:-

ONSDAG 13 NOVEMBER 2019

Sodahuskonferensen
Avgift 6 000:-
Medlem i Sodahuskommitéen 5 500:-
Medlem i Club Soda 3 000:-
Student 400:-
Matarvattenkonferensen Dag 2
Avgift 3 400:-
Medlem i Matarvattensektionen 2 900:-
Student (50% studier inom området) gratis
        Förstagångsbesökare  1 700:-
Skadegruppens Temadag
Avgift 2 500:-
Medlem i Värme- och kraftföreningen 2 000:-

samtliga priser är exkl. moms

OBS! Avanmälan mindre än två veckor före konferensdag medför full konferensavgift.