Matarvattenkonferensen Dag 2

Matarvattenkonferensen dag 2 2019 kommer att äga rum den 13 november. Innehåll för årets konferens följer nedan. Mer information samt program för 2019 års konferens kommer när vi närmar oss lite mer.

 

MATARVATTENKONFERENSEN DAG 2
13-nov
Moderator: Roger Lundberg
Klockslag start Föredrag Tid Talare
08:00 – 09:00 Registrering och Kaffe
09:00 BLOCK 1 – Rökgaskondensat 09:00
09:00 Hur gör jag rätt? En genomgång av aktuella krav för utsläpp till vatten 00:25 Filip Öberg, Marklund Solutions
09:25 Multianalysinstrument för vatten (SIAPWS Finland) 00:25 Toni Laurila, Sensmet
09:50 BLOCK 2 – Analys 09:50
09:50 Measurement of corrosion products in process water in power plants 00:30 Karsten Thomsen, COWI
10:20 Konsekvenser av briställig vattenkemi – skador och beläggningar på insidan av tuben 00:25 Zhouwang Chen, Kiwa
10:45 SLUT 10:45
UTSTÄLLARPRESENTATIONER
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
FIKA 00:30
11:15 BLOCK 3 – Filtreringsteknik 11:15
11:15 Low- and high-pressure Reverse Osmosis 00:25 Jens Lipnizki, Lanxess Deutschland Gmbh
11:40 Replacement of Sand Filters by Activated Filter Media 00:25 Derya Ertugrul, Advanced Water Treatment Technologies Ltd.
12:05 LUNCH 01:00
13:05 DAGENS AVSLUT

 

www.matarvattensektionen.se Vid frågor, kontakta Jens Tornberg, sekreterare Matarvattensektionen
Jens Tornberg
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 78 55