Matarvattenkonferensen Dag 2

Matarvattenkonferensen dag 2 2019 kommer att äga rum den 13 november. Program för föregående års program framgår nedan. Mer information samt program för 2019 års konferens kommer när vi närmar oss lite mer.

Program – 7 november 2018
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: RÖKGASKONDENSAT
9:00 Stipendiat – presentation
Modern Ultrafiltration by using Polymeric Membranes
Antoine Leroux, Inge
Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar
Linda Wiig, lindawiig
  Mikrobiell korrosion
Lotta Hallbeck, Microbial Analytics Sweden AB
10:40 Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:10  BLOCK 2: KONSERVERING
Short-term and long-term preservation with film forming amines
Ronnie Wagner, REICON Leipzig GmbH, Germany
Plant preservation, why and how
Karsten Thomsen, COWI A/S
BLOCK 3: VATTENRENING
Cirkulärt industrisamarbete; Nynas och Värmevärden: Ny vattenbehandling i Nynäshamn
Jonas Dyrke, Värmevärden
Biologisk fällning och flockningsteknologi
Maths Ålund och Jacob Brungs, IKP nord
12.50 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
Johanna Frid
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52

www.matarvattensektionen.se