Skadegruppens temadag

Skadegruppens temadag 2019, med fokus på drifterfarenheter och förebyggande underhåll, ägde rum den 13 november. Årets program framgår nedan, för tillgång till presentationerna i elektroniskt format se www.vok.nu.

Årets program framgår nedan. Observera att ändringar kan ske.

PROGRAM- 2019
08.00-09.00 REGISTRERING OCH KAFFE
09.00-09.05 Välkommen till Skadegruppens temadag
Peter Hindström, Göteborg Energi/VoK Skadegrupp
09.05-09.50 Material selections for WtE
Vesna Barisic, Sumitomo
09.50-10.35 Anläggningspresentation: Lärdomar från 866 kvadratmeter inconelsvetsning
Peter Gewert, Mälarenergi
Utställarpresentationer
10.40-11.10 FIKA, SERVERAS I LEVERANTÖRSUTSTÄLLNINGEN
11.10-11.30 Att tänka på vid svetsreparationer
Daniel Haagensen, Prosweco
11.30-12.00 Köldmedier i stora värmepumpar/kylmaskiner – så ser framtiden ut
Viktor Ölen, Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen
Utställarpresentationer
12.05-13.00 LUNCH, SERVERAS I LEVERANTÖRSUTSTÄLLNINGEN
13.00-13.30 Strategiskt underhållsarbete för turbiner – perspektiv från ett försäkringsbolag
Mathijs Bolin, FM Global
13.30-14.05 Livslängdsjournal och certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3 – så tänker Arbetsmiljöverket
Fanny Andersson, Arbetsmiljöverket
14.05-14.30 FIKA, SERVERAS I LEVERANTÖRSUTSTÄLLNINGEN
14.30-14.50  Livslängdsjournal enligt AFS 2017:3 – så arbetar Göteborg Energi
Peter Hindström, Göteborg Energi
14.50-15.00 AVRUNDNING, REFLEKTION & INFO OM SKADEREGISTRET
15.00-15.30 Diskussion kring skaderapportering (enbart för anläggningsägare)

Vid frågor, kontakta Mikaela Sjöqvist, ansvarig Skadegruppens temadag
vok@afconsult.com
010-505 35 21