Sodahuskonferensen 2019

Planering för Sodahuskonferensen 2019 är i full gång. Informationen nedan avser 2018, och kommer att ligga uppe ett tag till som referensmaterial.


Sodahuskonferensen (7/11) är en konferens med fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin. Målet är att konferensprogrammet ska spegla rörelsen och teknikutvecklingen som finns i branschen, men även fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller drift, process- och energifrågor för framförallt sodapannor och indunstningsanläggningar.

programSodahuskonf

 

I år så kommer vi bland annat att få höra om:

Hållbara digitala lösningar för en säker och effektiv industri, Mats Jakobsson, SSG
SSG presenterar ett helhetsgrepp kring säkerhet och- hållbarhetsfrågor i branschen. Mats Jakobsson kommer att prata om bl.a:

Säkerhet:

  • Presentation av skadestatistik – behovet av att jobba vidare
  • Industrins användning av e-Learning för effektiv hantering vid ex. projekten., ex. SSG Entre
  • Industrins behov av effektiv kommunikation med entreprenörer utvecklar mobila lösningar, ex, SSG Onsite

Hållbarhet

  • Standardiserade lösningar är viktiga i en anläggnings hela livscykel – exempel från projekt
  • Interoperabilitet (standardiserad och integrerad data) spås spara stora värden vid framtida projekt ex. från Vinnovaprojektet LCDM Life Cycle Data Management som SSG driver med 50 företag
  • En teaser om PiiA initiativet Den digitala stambanan som planeras bli industrins testbädd för AI och nya tekniker

Projektuppföljning: SCA Östrand, Helios
Uppföljning och information om expansionsprojektet Helios och kemikalieåtervinningen.

Krav på ceritfiering av pannoperatörer- vad är viktigt att veta?,  Valmet
December 2017 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift 2017:3. Den nya föreskriften innehåller bland annat krav på att pannor i Sverige ska övervakas av minst en certifierad operatör. Vad är viktigt att veta om den nya föreskriften, vilka kunskapskrav ställs på operatörerna, hur kommer certifieringen gå till och vilka krav ställs på arbetsgivaren?

Processförändringar för sodapannan- nya utmaningar för elfiltren, ÅF
I takt med att lutegenskaper och förbränningstekniken i sodapannan har förändrats med tiden så har också nya utmaningar för driften av elfiltren dykt upp. Hur har sodapannans drift förändrats, och vilka nya problem är det som behöver hanteras för att säkerställa driftsäkerhet för elfiltren?

Värmeytor – en dold energi tillgång, Heat managment
Heat Management presenterar ett helhetstänk och nya lösningar kring hur man kan optimera sodapannan för att utvinna mer energi. Hur kan man använda Big Data för att optimera sodapannans individuella sotningsstrategi?


För frågor om arrangemanget eller sen anmälan, kontakta Kristian Rosenqvist, ansvarig Sodahuskonferensen
Kristian Rosenqvist
kristian.rosenqvist@afconsult.com
010-505 40 48