Sodahuskonferensen 2019

Anmälan är nu stängd. För sen anmälan, kontakta kristian.rosenqvist@afconsult.com

Sodahuskonferensen (13/11) är en konferens med fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin. Målet är att konferensprogrammet ska spegla rörelsen och teknikutvecklingen som finns i branschen, men även fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller drift, process- och energifrågor för framförallt sodapannor och indunstningsanläggningar. Årets program kommer bland annat att innehålla flera inslag om indunstning.

 PROGRAM – 13 NOVEMBER 2019
08.30-09.00 REGISTRERING OCH KAFFE
09.00-09.15 Välkommen till konferensen
Kristian Rosenqvist, ÅF Pöyry
09.15-09.35 Skogsindustrierna om miljöpolitiken
Helena Sjögren, Skogsindustrierna
09.35-09.55 Kapacitet- och kvalitetshöjande filtreringsteknik för grön- och vitlut
Mikael Lindström, KTH, CleanFlow
10.00-10.40 Paus med fika i leverantörsutställningen
10.40-11.00 Minskade NOx-utsläpp med Valmets skrubbertillämpning
Jonas Ståhls, Valmet
11.00-11.20 Sodahuskommitténs verksamhet under året
Kristian Rosenqvist, sekreterare i Sodahuskommittén
11.20-11.40 Minskad inkurstering i indunstnigen vid tillförsel av spjälkvätska
Erik Karlsson, Chalmers
11.40 – 12.00 Utveckling av modifierade värmeytor för mer effektiv indunstningsteknik
Anders Åkesjö, Chalmers
12.00-13.20 Lunch – serveras i leverantörsutställningen
13.20-13.40 Caset Kotkamills: Unik 2-stegs MVR indunstare minskade ångförbrukningen med 50% – hur gick man till väga?
Terho Saaristo, Adven
13.40-14.00 A recovery +, ett koncept för uttag av lignin, svavelsyraproduktion från starkgaser och rening av Metanol.
Andritz
14.00-14.20 Sprängprovning av kompoundrör med defekta svetsar
Mette Ramberg, Sandvik
14.20-14.40 Skador på sodapannor och indunstningsanläggningar 2018/2019
David Good, Sodahuskommitténs skadegrupp
Anders Bergman, BillerudKorsnäs Frövi
14.40-15.20 Paus med fika i leverantörsutställningen
15.20-15.40 Finska Sodahuskommitténs verksamhet under året
Antti Tikkanen, FRBC
15.40-16.00 Ökad personsäkerhet i utsatta miljöer med realtidspositionering
Fredrik Robin & Morten Moland, 7lab
16.00-16.20 Smältarusningar – vad säger teorin?
Kristian Rosenqvist, ÅF Pöyry
16.20-16.30 Tekniska nyheter och sammanställning
Avslut

 


För frågor om arrangemanget eller sen anmälan, kontakta Kristian Rosenqvist, ansvarig Sodahuskonferensen
Kristian Rosenqvist
kristian.rosenqvist@afconsult.com
010-505 40 48