Loggo-matarvattensektionen_small

Matarvattenkonferensen Dag 2

Programmet för Matarvattenkonferensen 2018 är ännu ej klart. Som referens finns förra årets program att se nedan.

Program för Matarvattenkonferensen dag 2 2017

Program – 8 november 2017
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: FILTER och VATTENRENING
9:00 Statuskontroll, felsökning, och rengöring av jonbytesmassa 
Martti Lehtinen, NT Water
Omvärldsanalys – mekaniska filter
Lars-Olov Larsson, Filterteknik Sverige AB
Dynasandfilter – förebyggande underhåll och service
Krister Björne och Erik Dahl, Nordic Water
  Östersjön, en framtida matarvattenkälla?
Rafal Kuna, Björks Rostfria
Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:00  BLOCK 2: PROCESS
Felsökning och avhjälpande åtgärder gällande tillväxt av mikroorganismer i rökgaskondensatreningen på Bristaverket
Sara Sjögren, Fortum (Bristaverket)
Mikrobiell tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatreningar för kraftvärmeanläggningar
Linda Wiig och Hanna Östfeldt, Sweco
BLOCK 3: MEMBRAN
Use of robust ultrafiltration membranes in the power industry
Frans Knops, X-Flow
RO system operation & optimization
Madeleine Savela Nilsson, Dow
13.00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
Johanna Frid
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52

www.matarvattensektionen.se