Loggo-matarvattensektionen_small

Matarvattenkonferensen Dag 2

Preliminärt program för Matarvattenkonferensen dag 2 2018, programmet uppdateras kontinuerligt.

Program – 7 november 2018
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: RÖKGASKONDENSAT
9:00 Stipendiat – presentation
NN, NN
Modern Ultrafiltration by using Polymeric Membranes
Antoine Leroux, Inge
Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar
Linda Wiig, lindawiig
  Mikrobiell korrosion
Lotta Hallbeck, Microbial Analytics Sweden AB
10:40 Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:10  BLOCK 2: KONSERVERING
Konservering/ flexibel drift
Ronnie Wagner, NN
Plant preservation, why and how
Karsten Normann Thomsen, COWI A/S
BLOCK 3: VATTENRENING
Cirkulärt industrisamarbete; Nynas och Värmevärden: Ny vattenbehandling i Nynäshamn
Jonas Dyrke, NN
Biologisk fällning och flockningsteknologi
NN, IKP Nord
12.50 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
Johanna Frid
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52

www.matarvattensektionen.se