Loggo-VOK_small

Skadegruppens Temadag

Programmet för årets temadag, den 7 november 2018, är under utveckling.

Konferensen kommer som vanligt fokusera på drifterfarenheter och förebyggande underhåll. Som referens återfinns programmet för 2017 års konferens nedan.

Program – 8 november 2017
08:00-09.00 Registrering och kaffe
 09.00-09.10 Välkommen till Skadegruppens Temadag!
Moderator: Sven Johansson, Norrenergi
VoK Skadegruppen
 09.10-09.45 Föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
 09.45-10.15 Livslängdsbedömning av pannor
Andreas Sundlöf, Söderenergi
 10.15-10.45 Fika i leverantörsutställningen
 10.45-11.30 Att tänka på vid svetsreparationer
Per-Åke Björnstedt, Sandvik Materials Technology
 11.30-12.00 Revisionsbesiktning/kontroll vid reparation
Tord Björklund, Dekra
 12.00-13.00 Lunch
 13.00-14.00 Anläggningsrapport 1: Göteborg Energi
Dammexplosion vid hantering av pelletsbränsle – vad hände och vad har vi lärt oss?
James Hannah, ProSa
 14.00-15.00 Anläggningsrapport 2: E.ON
Torrkokning av panna 5 vid Åbyverket i Örebro – vad hände och vad har vi lärt oss?
Mats Åbjörnsson, E.ON
15.00- Avslut med kaffe och mingel i leverantörsutställningen

Vid frågor, kontakta Mikaela Sjöqvist, ansvarig Skadegruppens temadag
vok@afconsult.com
010-505 35 21