AF_Logotype_black_65x65

Sodahuskonferensen 2018

Sodahuskonferensen (7/11) är en konferens med fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin. Målet är att konferensprogrammet ska spegla rörelsen och teknikutvecklingen som finns i branschen, men även fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller drift, process- och energifrågor för framförallt sodapannor och indunstningsanläggningar. Som stående inslag så informerar Sodahuskommittén om årets verksamhet, rekommendationer och skaderapporteringar, och konferensen avslutas med en summering av aktuell, ny teknik som kan vara av intresse för verksamma inom branschen. Preliminära programpunkter för årets konferens:

 Program – 7 november 2018
08.30-09.15 REGISTERING OCH KAFFE
09.15 – Välkommen till konferensen
Kristian Rosenqvist, ÅF
Säkerheten på svenska massabruk- en statistisk överblick
Mats Jakobsson, SSG
Projektuppföljning: SCA Östrand, Helios
Mikael Hjärpe, SCA
Utbildning för certifiering- AFS
Valmet
Värmeytor- en dold tillgång
Heat management
Skador på Sodapannor och Indunstningsanläggningar 2017/2018
David Good, Sodahuskommittén
Riskanalys Sodapanna
Sodahuskommittén
Sodahuskommitténs verksamhet under året
Kajsa Fougner, Sodahuskommittén
Tekniska nyheter
 AVRUNDNING OCH REFLEKTION
17.00 Konferensavslut

Detta och mycket mer på årets upplaga av Sodahuskonferensen! Fullständigt program kommer inom kort! Titlar och talarnamn kan komma att justeras i det slutgiltiga programmet.

I år så kommer vi bland annat att få höra om:

Projektuppföljning: SCA Östrand, Helios
Uppföljning och information om expansionsprojektet Helios och kemikalieåtervinningen.

Utbildning för certifiering- AFS,  Valmet
Vad är viktigt att veta om den nya AFS:en? Valmet talar om de möjligheter som har tagits fram för att utbilda operatörer på distans eller i klassrum.

Värmeytor – en dold energi tillgång, Heat managment
Heat Management presenterar ett helhetstänk och nya lösningar kring hur man kan optimera sodapannan för att utvinna mer energi. Hur kan man använda Big Data för att optimera sodapannans individuella sotningsstrategi?

Säkerheten på svenska massabruk- en statistisk överblick, Mats Jakobsson, SSG
Hur ser säkerheten ut statistiskt, och vad är det SSG hjälper till med inom detta område? Vilken input har SSG i de stora projekt som bygger på deras standarder.


För frågor om arrangemanget, kontakta Kristian Rosenqvist, ansvarig Sodahuskonferensen
Kristian Rosenqvist
kristian.rosenqvist@afconsult.com
010-505 40 48