Loggo-matarvattensektionen_small

Matarvattenkonferensen

Preliminärt  innehåll för 2017 års konferens. Programmet uppdateras löpande.

Program för Matarvattenkonferensen dag 1

Program – 7 november 2017
9:00 Grundläggande matarvattenteknik
Bo Ramsbäck
9:30-10:00 Registrering och Kaffe
 10.00 Välkommen till Konferensen!
BLOCK 1: NYHETER FRÅN MATARVATTENVÄRLDEN
Allmän information
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
Skadefallsrapportering
Jan Lundgren, Matarvattensektionen
Omvärldsbevakning
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
  Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
  BLOCK 2: PROCESS
Omvärldsbevakning (BIAPWS/IAPWS) 
Karsten Thomsen, COWI (SIAPWS)
Klorid och sulfat-analysen 3000CS
Kirk Buecher, Mettler Toledo
Goda förutsättningar för det livsviktiga skiktet
Henrik Birkestad, Wistrand
Tvättning eller blästring av ångturbiner
Anders Linnakangas, TurbinePro
 13:00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING
Cycle chemistry aspects of damage, failure and efficiency in the Phase Transition Zone (PTZ) of the LP Steam Turbine
Barry Dooley, Structural Integrity Associates, Inc.
En pigg 30-åring
Roland Jansson, Bo Ramsbäck och Anders Wik
 15:00 Paus
Eftermiddagsfika i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING – fortsättning
Optisk O2 mätning kontra konventionell
Martin Schubert, Hach
Corrosion product monitoring by online turbidity, grab samples and filter samples
Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Substitution kemikalier, hur möter kemikaliebranchen detta
Robert Öhrn, Solenis
Konferensen sammanfattas och avslutas
17:00 Middagsmingel
Mat och dryck i utställningslokalen

 

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
Johanna Frid
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52

www.matarvattensektionen.se