Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2019 kommer att äga rum den 12 november. Innehåll för årets konferens följer nedan. Mer information samt program för 2019 års konferens kommer hösten 2019.

MATARVATTENKONFERENSEN DAG 1
12-nov
Moderator: Roger Lundberg
Klockslag start Föredrag Tid Talare
08:30 – 10:00 Registrering, kaffe och smörgås i utställningen
09:00 Workshop 09:00
09:00  Grundläggande matarvattenteknik 00:45 Bo Ramsbäck, BRaMAVA
09:45 Kaffe och registrering för de som gått utbildning 00:15
10:00 BLOCK 1 – Förbehandling 10:00
10:00 Allmän info från styrelsen 00:15 Roger Lundberg, Matarvattensektionen
10:15 Sanering av Biofilm i rör och jonbytare 00:25 Cay Månsson, BWT Pharma & Biotech
10:40 Selective ion exchange resins 00:25 Fabrice Chaud, Jacobi
11:05 Tvättning av jonbytesmassor, status/tvätt 00:25 Stefan Andersson, Bayer
11:30 SLUT 11:30
UTSTÄLLARPRESENTATIONER 11:30
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
Fika  00:30
12:00 BLOCK 2 – Skadefall 12:00
12:00 Läcksökning kondensatsystem – Helium 00:25 Göran Lockner, Löwerner Service
12:25 Skadefall – surt kondensat – ångcykel 00:25 Niklas Berg, Söderenergi
12:50 Skadefall 00:25 Johan Ericsson, Stora Enso
13:15 SLUT 13:15
UTSTÄLLARPRESENTATIONER 13:15
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
Lunch 01:00
14:15 BLOCK 2 – forts. 14:15
14:15 How can combustion side problems impact water/steam quality? 00:25 Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy
14:40 Erfarenheter och info från IAPWS konferens i Banff, Kanada 00:15 Anders Fredriksson, Tekniska Verken
14:55 SLUT 14:55
00:35 Fika och mingelövning 00:35
15:30 Omvärldsbevakning 00:20 Karsten Thomsen och Roger Lundberg, SIAPWS
15:50 Pannvattenkemi KV62 – Från driftsättning till haveri 00:25 Henrik Strömberg, Tekniska verken
16:15 BLOCK 3 – Vattenbehandling 16:15
16:15 Alkaliserande aminer och grunder ånga och kondensat – olika körsätt? 00:25 Bo Ramsbäck, BRaMAVA
16:40 Alkaliserande Aminer och dess egenskaper 00:25 Robert Öhrn, Solenis
17:05 SLUT 17:05
UTSTÄLLARPRESENTATIONER 17:05
Utställarpresentation:  00:01
Utställarpresentation:  00:01
17:00 Mingel i utställning/middag/fortsatt mingel 02:00
19:05 DAGENS SLUT 19:05

 

Jens Tornberg
Vid frågor, kontakta Jens Tornberg, sekreterare Matarvattensektionen

matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 78 55

www.matarvattensektionen.se