Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2019 kommer att äga rum den 12 november. Program för föregående års konferens framgår nedan. Mer information samt program för 2019 års konferens kommer hösten 2019.

 

 

Program – 6 november 2018
9:00 Grundläggande matarvattenteknik
Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik
9:30-10:00 Registrering och Kaffe
 10.00 Välkommen till Konferensen!
BLOCK 1: NYHETER FRÅN MATARVATTENVÄRLDEN
Allmän information
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
Ingenjörer utan gränser
Emma Grönlund, LiU
Skadefallsrapportering
Jan Lundgren, Matarvattensektionen
IAPWS Technical Guidance Documents – The New IAPWS TGD on Air In Leakages
Michael Rziha, Siemens
 11:10 Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
  BLOCK 2: TURBINER
Omvärldsbevakning 
Karsten Thomsen och Roger Lundberg, SIAPWS
Cleaning and preservation of turbines with ODA
Ronnie Wagner, REICON Leipzig GmbH, Germany
Turbininspektion- metoder, analys och rekommendationer
Per Hortlund, Siemens
 12:55 Lunch
Lunch i utställningslokalen
BLOCK 3: PRAKTIKFALL
Pannvattenkemikalier och dess verkan
Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik
Practical Experiences and Benefits of Cetamine Film Forming Amine Technology in Water Steam Cycles
Wolfgang Hater, Kurita
Säker kemikaliehantering – en gemensam resa
Nicola Pierini och Karri Jokinen, Söderenergi
 15:10 Paus
Eftermiddagsfika och mingelövning i utställningslokalen
BLOCK 4: DRIFT OCH UNDERHÅLL
Plastmaterial – Möjligheter och begränsningar
Daniel Ejdeholm, GPA Flowsystem AB
Inspection of a filled hot water tank using a robot
Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy
Från hyllvärmare till kioskvältare – Panninspektionens potential
Robert Öhrn, Solenis
 17:00 Middagsmingel
Mat och dryck i utställningslokalen

 

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
Johanna Frid
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52

www.matarvattensektionen.se