Värme- och Kraftkonferensen

Värme- och kraftkonferensen 2019 ägde rum den 12 november. Konferensen hade som vanligt fokus på strategiska frågor, affärsutveckling och styrmedel. Årets program framgår nedan. För tillgång till presentationerna i elektroniskt format se www.vok.nu

PROGRAM – 12 NOVEMBER 2019
08.30-09.45 REGISTRERING OCH KAFFE
09.45 -09.55 Välkommen till konferensen
Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande Värme- och kraftföreningen
BLOCK 1: FLYGASKA – FARLIGT AVFALL ELLER RESURS?
09.55-10.25 Zinkåtervinning ur flygaska
Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers
10.25-10.45 Avfallsförbränningsflygaska  – från farligt avfall till resurs
Maria Svartling, ScanArc
Utställarpresentationer
10.50-11.30 Fika i leverantörsutställning
BLOCK 2: STYRMEDEL
11.30-12.00 Avfallsförbränningsskatt – innebörd, konsekvenser och undantag
Erik Thornström, Energiföretagen
BLOCK 3: SKYDD AV SAMHÄLLSKRITISK VERKSAMHET
12.00-12.35 Säkerhetsskydd – ett komplext och svårt materia som kräver eftertänksamhet
Peter Valvassori, Tekniska verken i Linköping
Utställarpresentationer
12.40-13.40 Lunch – serveras i leverantörsutställning
Utställarpresentationer
BLOCK 4: FÖRNYBARA BRÄNSLEN & KOLSÄNKOR
13.45-14.15 Storskaliga minusutsläpp i Stockholm
Erik Dahlén, Stockholm Exergi
14.15-14.45 Flytande biogas (LBG) – ett förnybart bränsle för industri och tunga transporter
Erik Nordell, Tekniska verken i Linköping
Presentation av VoK Skadegrupp
14.50-15.30 Fika och mingelövning i leverantörsutställning
15.30-16.00 Biokol från Bureå ska ersätta fossilt kol
Kurt Sjöblom & Tobias Brink, Envigas
16.00-16.30 Högeffektiv biokraft – utmaningar och möjligheter i framtidens energisystem
Michael Bartlett & Henrik Båge, Phoenix BioPower
16.30-16.55 PANELDISKUSSION – FÖRNYBARA BRÄNSLEN & KOLSÄNKOR
Moderator: Jesper Salomonsson, Söderenergi/VoK
Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Erik Nordell, Tekniska verken i Linköping
Kurt Sjöblom & Tobias Brink, Envigas
Michael Bartlett, Phoenix BioPower
16.55-17.00 AVRUNDNING OCH REFLEKTION
17.00- MIDDAGSMINGEL
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag

Vid frågor, kontakta Mikaela Sjöqvist, ansvarig Värme- och Kraftkonferensen
vok@afconsult.com
010-505 35 21