Värme- och Kraftkonferensen

Värme- och kraftkonferensen 2019 kommer att äga rum den 12 november. Konferensen har som vanligt fokus på strategiska frågor, affärsutveckling och styrmedel. Program för föregående års program framgår nedan. Mer information samt program för 2019 års konferens kommer när vi närmar oss lite mer.

Program 2018
08.30-09.30 REGISTERING OCH KAFFE
09.30 -09.40 Välkommen till konferensen
Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande Värme- och kraftföreningen
BLOCK 1: FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
  09.40-10.10 Energioptimering med hjälp av solceller och begagnade bussbatterier
Tina Mårlind, Göteborg Energi
 10.10-10.40 Framtidens fjärrvärme i Uppsala
Johan Siilakka, Vattenfall
Utställarpresentationer
10.45-11.15 Fika serveras i leverantörsutställning
BLOCK 2: BRÄNSLEFÖRSÖRJNING
 11.15-11.50 Bränslebrist 2017/18 – vad var det som hände och varför?
Magnus Larsson, Stora Enso Bioenergi
 11.50-12.25 Framtidsperspektiv på bränslemarknaden
Mattias Bisaillon, Profu
Utställarpresentationer
12.30-13.30 Lunch serveras i leverantörsutställning
BLOCK 2: BRÄNSLEFÖRSÖRJNING (DEL 2)
13.30-14.05 Söderenergi – från teknikpredikant till samhällsaktör
Per Larhed, Söderenergi
BLOCK 3: ARBETSMILJÖ
 14.05-14.35 Så bygger vi vår säkerhetskultur på Stockholm Exergi
Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
 14.35-15.05 Så skapar SSAB en säker arbetsmiljö för alla
Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
Presentation av VoK Skadegrupp
15.10-15.45 Fika och mingelövning i leverantörsutställning
BLOCK 3: ARBETSMILJÖ (DEL 2)
 15.45-16.15 Social och organisatorisk arbetsmiljö – varför är det viktigt?
Anna Larsson Rosu, Feelgood
 16.15-17.00 PANELDISKUSSION – SÅ SKAPAR VI EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
Moderator: Tomas Lackman, ÅF
Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
Anna Larsson Rosu, Feelgood
Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
 17.00-17.10 AVRUNDNING OCH REFLEKTION
17.10- MIDDAGSMINGEL
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag

Vid frågor, kontakta Mikaela Sjöqvist, ansvarig Värme- och Kraftkonferensen
vok@afconsult.com
010-505 35 21