Loggo-VOK_small

Värme- och Kraftkonferensen

Programmet för årets Värme- och Kraftkonferens, den 6 november 2018, är under utveckling.

Konferensen kommer som vanligt behandla strategiska frågor samt aktuella lagar och styrmedel för energibolag samt process- och skogsindustri. Som referens återfinns programmet för 2017 års konferens nedan.

Program – 7 november 2017
08.00-09.30 REGISTERING OCH KAFFE
09.30-09.40 Välkommen till konferensen
Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande Värme- och kraftföreningen
 09.40-11.00 FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
 09.40-10.20 Svenska kraftnäts syn på utmaningar i framtidens elnät och baslastens roll
Hilda Dahlsten, SvK
 10.20-11.00 CHP in a windy system
Fabian Levihn, KTH
 11.00-11.30 FIKA I LEVERANTÖRSUSTÄLLNINGEN
 11.30-12.35 AFFÄRSUTVECKLING
 11.30-12.00 Vad kostar det att inte bli fossilfri?
Adrian Berg von Linde, Vattenfall
 12.00-12.35 Industriell symbios – vetenskapen om möjligheterna med det som blir över när alla fokuserar på sin kärnverksamhet
Mats Eklund, Linköpings universitet
 12.35-13.35 LUNCH
 13.35-14.10 VÄRDERING AV BRÄNSLEN
 13.35-14.10 Värdering av bränslen ur ett helhetsperspektiv
Sonja Enestam, Valmet
 14.10-14.40 STYRMEDEL
 14.10-14.40 Vägslitage-avgift (km-skatt) och 74 ton på nytt vägnät
Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
 14.40-14.50 Presentation av skadegruppen
Skadegruppen, VoK
 14.50-15.30 FIKA I LEVERANTÖRSUSTÄLLNINGEN
 15.30-16.00 STYRMEDEL (FORTSÄTTNING)
 15.30-16.00 Utbildning och certifiering av pannoperatörer
Roger Malmström & Magnus Jerlmark,Kiwa Inspecta
 16.00-17.00 PANELDEBATT – HUR ATTRAHERAR VI FRAMTIDENS KOMPETENS?
Moderator: Erik Dahlén, Fortum Värme
Anna-Karin Härd (Utbildningsansvarig) & Elin Kvarnström (Marknadsansvarig), Stockholms tekniska institut
Erik Nilsson, statssekreterare hos Anna Ekström (Gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet
Emma Wiesner, Trainee på Sweco
 17.00-17.10 AVRUNDNING OCH REFLEKTION
17.10- MIDDAGSMINGEL
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag

Vid frågor, kontakta Mikaela Sjöqvist, ansvarig Värme- och Kraftkonferensen
vok@afconsult.com
010-505 35 21